Četvrtak, 18 Srpanj 2024
tel.: 044/855-002
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Javna rasprava na nacrt Strateškog razvojnog programa

Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica donijelo je Odluku o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Hrvatska Dubica, KLASA: 302-02/15-01/01, URBROJ: 2176/14-02-15-03 od 15.04.2015. godine (u nastavku: Strateški razvojni program), koji je strateški razvojni dokument i izradom kojega će biti definirani ciljevi i određen smjer razvoja, kretanja i djelovanja Općine Hrvatska Dubica

u budućem razdoblju, s ciljem podnošenja prijave na natječaj za provedbu podmjere 7.1.„Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga, te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“- provedba operacije 7.1.1.„Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“, sukladno u Pravilniku o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nacrt Strateškog razvojnog programa izradila je tvrtka Nove mogućnosti d.o.o., Vladimira Nazora 10/6, 34551 Lipik, OIB: 35960779703.
Općinski načelnika Općine Hrvatska Dubica, svojom Odlukom, KLASA: 302-02/15-01/01, URBROJ: 2176/10-01-15-34 od 10.09.2015. godine, imenovao je Partnersko vijeće za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Hrvatska Dubica (u nastavku: Partnersko vijeće).
Otvorena je javna rasprava na nacrt Strateškog razvojnog programa Općine Hrvatska Dubica, za razdoblje od 2015.-2020.

 

Strateški razvojni program objavljen je na mrežnoj stranici Općine Hrvatska Dubica.

Klikom na sljedeći link možete preuzeti dokument:

http://www.hrvatska-dubica.hr/images/dox/srpHrvatskaDubica.pdf

Prijedlozi, sugestije i primjedbe mogu se uputiti za vrijeme trajanja javne rasprave pismeno poštom na adresu: Općina Hrvatska Dubica, Vjekoslava Venka 4, 44450 Hrvatska Dubica
ili osobno predajom pismena u pisarnici Općine Hrvatska Dubica (ured administrativnog referenta), te putem elektroničke pošte, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
Partnersko vijeće, razmotrit će sve prijedloge, sugestije i primjedbe, utvrditi nacrt Strateškog razvojnog programa, te isti dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje.


lokacija

Općina Hrvatska Dubica

 

 Karta - lokacija

Hrvatska Dubica fotografija

info

Informacije

OPĆINA HRVATSKA DUBICA, Vjekoslava Venka 4, Hrvatska Dubica

KONTAKTI: 

 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 • kom.djelatnosti@hrvatska-dubica.hr 
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

RADNO VRIJEME JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE HRVATSKA DUBICA: ponedjeljak - petak 7,00-15,00 

RAD SA STRANKAMA: svaki radni dan od 8,00-14,00

UREDOVNO VRIJEME OPĆINSKE NAČELNICE: utorkom od 8,00-10,00 sati, uz prethodnu telefonsku najavu

DNEVNI ODMOR: 10,00-10,30

granica

Granični prijelaz

 

Kontakt broj Graničnog prijelaza Hrvatska Dubica: 044/560-781

granicniprijelaz1